0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Het RSI – Elleboogtunnelsyndroom (tenniselleboog) is een aandoening die wordt veroorzaakt doordat de nervus ulnaris bij de elleboog wordt samengedrukt.
De nervus ulnaris loopt bij de elleboog langs het bot en vlak onder de huid (‘telefoonbotje’) en kan gemakkelijk worden beschadigd door herhaaldelijk leunen op de elleboog, door de elleboog langdurig te buigen of soms door abnormale botgroei op die plaats. Het RSI – Elleboogtunnelsyndroom is een ‘beroepsziekte’ van honkballers, en wordt veroorzaakt door de extra draai met de arm die ze moeten maken om een slider te gooien.
Pijn en een verdoofd gevoel in de elleboog en het gevoel van speldenprikken in de ringvinger en pink. Uiteindelijk kan er zwakte van de ringvinger en pink ontstaan. Door die zwakte kan het moeilijk worden om iets met duim en wijsvinger vast te pakken, omdat het grootste deel van de kleine spieren in de hand wordt verzorgd door de nervus ulnaris. Een ernstige, chronische vorm van het elleboogtunnelsyndroom kan leiden tot spieratrofie (spierafname) en klauwachtige misvorming van de hand.

De behandeling

bestaat uit stimulering van de nervus ulnaris door gebruik te maken van een unieke vorm van microstroom. Er treedt dan een verbeterde cel communicatie op waardoor de zenuw wordt gestimuleerd tot herstel en regeneratie.