0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl
Gevoelsstoornisgebied van de nervus medianus.

Gevoelsstoornisgebied van de nervus medianus.

Bij het carpaletunnelsyndroom wordt de nervus medianus pijnlijk samengedrukt op het punt waar deze zenuw aan de onderkant door de pols loopt, door een bindweefselkoker, die ‘carpale tunnel’ wordt genoemd.

De nervus medianus bedient de hand aan de kant van de duim. De zenuw wordt samengedrukt wanneer er om allerlei redenen een zwelling ontstaat of zich aan de binnenkant van de pols bindweefselbanden vormen. Het carpaletunnelsyndroom komt veel voor, vooral bij vrouwen, en kan in één of beide handen optreden. Vooral bij mensen die herhaaldelijk met gestrekte pols krachtige of langdurig trillende bewegingen moeten uitvoeren, zoals bij het gebruik maken van een toetsenbord of een gereedschap.
Wanneer de zenuw wordt samengedrukt, veroorzaakt dit vreemde sensaties, gevoelloosheid, tintelingen en pijn in de eerste drie vingers aan de duimzijde van de hand. Soms ontstaat ook pijn en een branderig of tintelend gevoel in de arm en schouder. De pijn kan tijdens het slapen erger zijn, afhankelijk van de positie van de hand. Op den duur verzwakken de spieren van de hand aan de duimzijde en worden ze dunner. 

De behandeling

bestaat uit het gebied van de aangedane pols te behandelen met microstroom.
Een volledige behandeling duurt 45 minuten en men heeft afhankelijk van de ernst van de aandoening meerdere behandelingen nodig.

Zie ook ervaringen.