0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Het wordt ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd.
Het “aandachtstekort” slaat niet op onvoldoende aandacht krijgen. Wel kan iemand met ADHD onvoldoende aandacht schenken aan zijn of haar omgeving. Daardoor is het niet goed mogelijk om de aandacht bij één ding tegelijk te houden (concentratiegebrek). Iemand met ADHD wordt snel afgeleid.

Hyperactiviteit kan zich uiten door lichamelijke onrust, maar ook door innerlijke onrust en impulsiviteit. Bij hyperactiviteit kan er ook sprake zijn van overmatige beweeglijkheid.
Impulsiviteit ontstaat doordat te veel indrukken worden gevolgd door het vele handelen. De handelingen moeten meteen plaatsvinden en kunnen niet worden uitgesteld. Handelingen die eenmaal in gang zijn gebracht kunnen niet meer worden gestopt en moeten eerst worden afgemaakt.

De behandeling

De behandeling bestaat uit stimulering van de hersenen door het gebruik maken van een unieke vorm van microstroom. Er treedt dan een verbeterde cel communicatie op waardoor de hersenen worden gestimuleerd tot herstel en regeneratie.