0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Is een aandoening waarbij de gewrichten, meestal die van de handen en voeten, ontstoken zijn. De ontsteking leidt tot zwelling en pijn in de gewrichten en vaak tot permanente beschadiging ervan.
Reumatoïde artritis komt voor bij ongeveer 1% van de wereldbevolking, ongeacht ras of land van herkomst en treft vrouwen 2 tot 3 keer vaker dan mannen. Gewoonlijk treedt reumatoïde artritis voor het eerst op tussen de 25 en 50 jaar, maar de ziekte kan op elke leeftijd voorkomen.
Reumatoïde artritis heeft bij sommigen een mild verloop; bij anderen zijn er tussen de opvlammingen van de aandoening langere perioden zonder symptomen; bij weer andere wordt de aandoening steeds erger, wat in langzaam of snel tempo kan gaan. Reumatoïde artritis kan plotseling optreden, waarbij veel gewrichten tegelijkertijd ontstoken raken.

De behandeling

Elektromagnetische energie, colloïdaal zilver water en MMS kan de productie van de ontstekingsstoffen stoppen. Dankzij deze positieve werking kan de aandoening tot stilstand worden gebracht.