0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Bronchitis is een ontsteking van de grote luchtwegen daar waar de luchtpijp zich in vertakt. Deze ontsteking wordt gewoonlijk door een infectie veroorzaakt, maar kan ook het gevolg zijn van irritatie door een gas of deeltjes. Bronchitis als gevolg van een infectie komt meestal ’s winters voor en wordt vaak door een virus veroorzaakt. Acute bronchitis kan ook door bacteriën worden veroorzaakt en volgt vaak op een virale infectie van de bovenste luchtwegen. Infectieuze bronchitis begint vaak met dezelfde verschijnselen als een gewone verkoudheid: loopneus, keelpijn, vermoeidheid, rillerigheid en rug- en spierpijn. Ook kan men lichte koorts (37,8 tot 38,3°C) hebben.

De behandeling

Elektromagnetische energie, colloïdaal zilver water en MMS kan het virus stoppen. Dankzij deze positieve werking kan de aandoening tot stilstand worden gebracht.