0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Bij hoesten komt soms sputum naar boven. Dit is een mengsel van slijm, afvalmateriaal en door de longen afgestoten cellen. Wanneer de slijmvorming gelig, groenig of bruinig is, kan dit op een bacteriële infectie wijzen. Helder sputum, meestal ’s morgens bij het opstaan kan op COPD wijzen. Helder, maar zeer taai sputum is kenmerkend voor astma. Bij het hoesten kan ook bloed worden opgegeven, wat meestal op bronchitis duidt, maar ook een aanwijzing voor een ernstiger aandoening kan zijn. Bloed ophoesten is daarom altijd een reden voor een bezoek aan uw (huis)arts.

De behandeling

Elektromagnetische energie, colloïdaal zilver water en MMS zal de slijmvorming verminderen.