0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Bij obstipatie is er sprake van een onregelmatige stoelgang. Iemand met obstipatie heeft meestal harde ontlasting die de stoelgang bemoeilijkt. Dit kan tevens het gevoel geven dat de endeldarm niet geheel is geleegd.
Obstipatie kan buikpijn veroorzaken als de persoon in kwestie tijdens de stoelgang moet persen.
Bij sommige mensen houdt de pijn tussen de ene en de andere stoelgang aan. Obstipatie kan misselijkheid veroorzaken en de eetlust doen afnemen. Bij indikking van de ontlasting wordt de ontlasting in het laatste deel van de dikke darm en de endeldarm hard en blokkeert deze de stroom van hoger in de darm. Deze indikking leidt tot krampen en rectumpijn.

De behandeling

Bij obstipatie heeft elektromagnetische energie een positieve uitwerking op de darmen. Er komt meer beweging in de darmen, deze ontspannen zich en de stoelgang hersteld zich. Dankzij deze positieve werking kan de aandoening tot stilstand worden gebracht. Deze behandeling wordt alleen op het woonadres van u gegeven.