0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Herseninfarct (Ischemisch Cerebro Vasculair Accident) is het afsterven van hersenweefsel door onvoldoende bloed- en zuurstoftoevoer naar de hersenen. De meeste herseninfarcten ontstaan plotseling, ontwikkelen zich snel en veroorzaken binnen enkele minuten tot uren afsterving van het hersenweefsel. Een symptoom kan zijn gevoelsstoornissen en zwakte in één arm of been of aan één zijde van het lichaam.
De mate van herstel wordt bepaald door het natuurlijke herstellende vermogen van het beschadigde hersengebied. Het neurologische herstel voltrekt zich het snelst in de eerste drie maanden na het CVA en neemt daarna geleidelijk af. Dus hoe eerder u komt (of ik kom naar u), hoe meer mogelijkheden er zijn tot herstel.

De behandeling

Tijdens de behandeling maken we gebruik van de Trager® Approach R&R en elektromagnetische energie. Trager® Reflex Response is een onderdeel van de Trager® Approach wat heel effectief is bij cliënten die hun vermogen om moeiteloos te bewegen in ernstige mate zijn kwijtgeraakt.
Reflex Response betrekt de cliënt actief bij het bewust worden van bewegingspatronen. Door vraag en antwoord help ik u om de neuromusculaire verbindingen terug te vinden en te integreren. Daarbij zijn evenwicht, coördinatie en bewegingsgemak belangrijk. Reflex Response geeft goede resultaten bij revalidatie na een herseninfarct.
Elektromagnetische energie zorgt ervoor dat het bloed zijn stroperigheid verliest en meer levendig wordt.