0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Aften zijn kleine, pijnlijke zweertjes in de mondholte.

Aften komen zeer veel voor, de oorzaak is niet bekend, maar stress lijkt een rol te spelen. Zo kan iemand in de eindexamenperiode aften krijgen. Aften verschijnt als een rond, wit vlekje met een rode begrenzing. Het zweertje ontstaat bijna altijd op zacht vrij beweegbaar weefsel, aan de binnenkant van de lippen of wangen, op de tong, de mondbodem of het zachte gehemelte, of in de keel. Kleine aften (met een diameter van 1 cm en kleiner) verschijnen vaak in groepjes van twee of drie. Meestal verdwijnen ze vanzelf binnen 10 dagen zonder littekens achter te laten. Grotere aften komen minder vaak voor. Ze hebben een grillige vorm en het kan weken duren voordat ze genezen, waarbij vaak littekens achterblijven. Mensen met aids hebben vaak grote aften die wekenlang aanhouden.

Bij veel mensen komen aften na een bepaalde tijd weer terug, vaak verscheidene keren per jaar.

Pijn is het belangrijkste symptoom. Deze pijn is heviger dan dat men van zoiets kleins zou verwachten. De pijn houdt 4 tot 7 dagen aan en wordt heviger als met de tong  of met voedsel over het zweertje wordt gewreven of als er zeer warm of gekruid voedsel wordt gegeten. Grote aften kunnen koorts, gezwollen lymfeklieren in de hals en een vermoeid gevoel veroorzaken.
Een arts of tandarts herkent een afte aan het uiterlijk en de pijn die aften veroorzaken.

De behandeling

Het aangedane gebied wordt voorzien van een verbeterde cel communicatie en worden gestimuleerd tot herstel en regeneratie. Dit doen we door gebruik te maken van een unieke vorm van microstroom.

Een behandeling duurt 45 minuten en men heeft afhankelijk van de ernst meerdere behandelingen nodig.