0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Autisme is een stoornis waarbij een jong kind geen normale sociale relaties kan opbouwen, taal op een afwijkende manier of geheel niet gebruikt, compulsief en ritualistisch gedrag vertoont en mogelijk geen normaal intelligentieniveau kan ontwikkelen.

Autisme is de meest voorkomende pervasieve ontwikkelingsstoornis (zie Psychische stoornissen: Syndroom van Asperger en PDD-NOS) en doet zich bij 5 op de 10.000 kinderen voor. De symptomen van autisme kunnen zich reeds in de eerste twee levensjaren manifesteren, maar treden altijd voor het derde levensjaar op. De stoornis komt twee- tot viermaal zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Autisme verschilt van geestelijke ontwikkelingsachterstand, hoewel kinderen met autisme vaak aan beide stoornissen lijden.

Het is niet geheel duidelijk wat de specifieke oorzaak van autisme is, al is het duidelijk een biologisch bepaalde aandoening. Verscheidene chromosoomafwijkingen, zoals het fragiele-X-syndroom, dragen bij aan het ontstaan van autisme. Infecties voor de geboorte, bijvoorbeeld met het cytomegalovirus of rodehond (rubella), kunnen ook een rol spelen. Het is echter duidelijk dat autisme niet wordt veroorzaakt door gebrekkig ouderschap, negatieve omstandigheden op de kinderleeftijd of door vaccinatie.

Symptomen

Bij autistische kinderen ontstaan er op minstens drie van de volgende gebieden symptomen: sociale relaties, taal, gedrag en soms intelligentie. De symptomen variëren van licht tot ernstig en belemmeren kinderen vaak in het zelfstandig functioneren op school of in de maatschappij.

Sociale relaties: een autistische zuigeling laat zich niet knuffelen en vermijdt oogcontact. Hoewel sommige autistische zuigelingen van streek raken wanneer ze van hun ouders worden gescheiden, is het mogelijk dat ze geen geborgenheid zoeken bij hun ouders zoals andere kinderen doen. Oudere autistische kinderen spelen liever alleen en vormen geen hechte banden met anderen, vooral niet met anderen buiten het gezin.

Taal: ongeveer 50% van de autistische kinderen leert nooit praten. De kinderen die wel leren praten, doen dit veel later dan normaal en gebruiken woorden op een vreemde manier. Ze herhalen vaak de woorden die tegen hen worden gezegd (echolalie) of draaien het normale gebruik van voornaamwoorden om, vooral door zichzelf aan te duiden met jij in plaats van ik of mij.

Gedrag: autistische kinderen zijn uiterst afkerig van veranderingen, zoals ander voedsel, nieuw speelgoed, nieuw of anders opgesteld meubilair en nieuwe kleren. Ze raken vaak bovenmatig gehecht aan bepaalde levenloze voorwerpen. Ze herhalen vaak bepaalde handelingen, zoals heen en weer bewegen, fladderen met de handen of voorwerpen steeds op dezelfde manier ronddraaien. Sommige kinderen kunnen zichzelf verwonden door repeterende gedragingen als met het hoofd tegen voorwerpen bonken of door zichzelf te bijten.

Intelligentie: ongeveer 70% van de kinderen met autisme heeft een bepaalde mate van geestelijke ontwikkelingsachterstand (een IQ van minder dan 70).

De behandeling

De behandeling bestaat uit stimulering van de hersenen door gebruik te maken van MMS en een unieke vorm van microstroom. Er treedt dan een verbeterde cel communicatie op waardoor de hersenen worden gestimuleerd tot herstel en regeneratie.
Een behandeling duurt 45 minuten en men heeft afhankelijk van de ernst meerdere behandelingen nodig. Thuisbehandeling en huur apparatuur is mogelijk.