0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Bedplassen komt veel voor, het kan worden verholpen en niemand hoeft zich schuldig te voelen. Het komt voor bij ongeveer 30% van de kinderen van 4 jaar, 10% van de kinderen van 6 jaar, 3% van de kinderen van 12 jaar en bij 1% van de 18-jarigen. Bedplassen komt bij jongens meer voor dan bij meisjes en lijkt familiegebonden te zijn.
Bedplassen wordt meestal veroorzaakt door trage rijping van de zenuwen die de blaas controleren, zodat het kind wanneer de blaas vol is en moet worden geleegd niet op tijd wakker wordt. Bedplassen kan gepaard gaan met slaapstoornissen als slaapwandelen en angstdromen. Soms stopt het bedplassen na enige tijd en begint daarna weer. Een dergelijke terugval volgt meestal op een psychisch belastende gebeurtenis of situatie, al kan er ook een lichamelijke oorzaak aan ten grondslag liggen, bijvoorbeeld een urineweginfectie.

De behandeling

Door gebruik te maken van een unieke vorm van microstroom worden de zenuwen voorzien van een verbeterde cel communicatie en worden deze gestimuleerd tot herstel en regeneratie. Een eventuele urineweginfectie zal ook verdwijnen.

Een behandeling duurt 45 minuten en men heeft afhankelijk van de ernst meerdere behandelingen nodig.