0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Boulimia nervosa wordt gekenmerkt door het herhaaldelijk snel eten van grote hoeveelheden voedsel (vreetbuien), gevolgd door pogingen om de overmaat aan voedsel weer kwijt te raken (purgeren).

Boulimia nervosa wordt net als anorexia nervosa beïnvloed door erfelijke en sociale factoren. Net als bij anorexia nervosa zijn het vooral jonge vrouwen die aan boulimia nervosa lijden, bezorgd zijn over hun lichaamsvorm en -gewicht en behoren tot de sociaaleconomische midden- of bovenklasse. Men vermoedt dat vooral studentes in het hoger onderwijs een risicogroep zijn: 2% van hen zou lijden aan deze stoornis.

Symptomen

Mensen met boulimia nervosa hebben terugkerende vreetbuien. Ze eten dan binnen betrekkelijk korte tijd (vaak binnen twee uur) grote hoeveelheden voedsel. Emotionele stress vormt vaak de aanleiding voor een vreetbui, die wordt gevolgd door purgeren. Deze handelingen vinden gewoonlijk in het geheim plaats. Kenmerken van een vreetbui zijn het zoveel eten dat het pijn doet op tijden dat men eigenlijk geen honger heeft, gekoppeld aan een gevoel de beheersing kwijt te zijn. Mensen met boulimia nervosa proberen de effecten van de vreetbui teniet te doen door te purgeren (door over te geven of laxeermiddelen te gebruiken), streng te gaan lijnen, overmatig te sporten of een combinatie van deze handelingen. Velen nemen ook diuretica (plasmiddelen) om een vermeende opgeblazenheid te behandelen. Anders dan bij mensen met anorexia nervosa schommelt het lichaamsgewicht bij mensen met boulimia nervosa rond een normaal niveau.

Vergeleken met mensen met anorexia nervosa zijn mensen met boulimia nervosa zich meestal meer bewust van hun gedrag, hebben ze vaker spijt of voelen ze zich er vaker schuldig over. Ze zijn meer geneigd om hun bezorgdheid te uiten tegenover een arts of een andere vertrouwenspersoon. Over het algemeen zijn mensen met boulimia nervosa wat extraverter. Ook zijn ze meer geneigd tot impulsief gedrag, drugs- of alcoholmisbruik en depressie.

De behandeling

Voor het behandelen van boulimia nervosa maken we gebruik van een unieke vorm van microstroom. Er treedt dan een verbeterde cel communicatie op en de hersenen worden gestimuleerd tot herstel en regeneratie. Een behandeling duurt 45 minuten en men heeft afhankelijk van de ernst meerdere behandelingen nodig. Thuisbehandeling en huur apparatuur is mogelijk.