0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Candidiasis is een infectie die wordt veroorzaakt door gisten van het geslacht Candida, in het bijzonder Candida albicans.

Candida is onder normale omstandigheden aanwezig op de huid, in het darmkanaal en vaak in de vagina. Meestal veroorzaakt Candida in deze gebieden geen problemen. Soms kan de schimmel echter infectie van de huid, het mondslijmvlies of de vagina veroorzaken. Dergelijke infecties kunnen zich bij mensen met een gezond afweersysteem ontwikkelen, maar ze komen vaker of langduriger voor bij mensen met diabetes mellitus, kanker of aids en bij zwangere vrouwen. Candidiasis komt ook veel voor bij mensen die antibiotica krijgen, omdat de bacteriën die normaal in competitie met Candida leven, worden vernietigd en de schimmel ongecontroleerd kan groeien.

Sommige mensen, voornamelijk degenen met een verminderde afweer, ontwikkelen candidiasis die zich via het bloed naar andere delen van het lichaam verspreidt.

Symptomen;

Infectie van de mond veroorzaakt het ontstaan van crème achtige witte pijnlijke plekken in de mond. Huidinfecties kunnen een branderige uitslag veroorzaken. Plekken in de slokdarm veroorzaken pijn bij het slikken.

Ernstiger infecties, zoals die van de hartkleppen, kunnen koorts, een hartgeruis en miltvergroting veroorzaken. Een infectie van het netvlies en delen in het oog kunnen blindheid veroorzaken. Een infectie van het bloed of een nier kan koorts, bloeddrukdaling en een afname van de urineproductie veroorzaken.

Veel Candida-infecties zijn duidelijk te herkennen aan de symptomen. Om de diagnose te bevestigen moeten de gistcellen echter in een huiduitstrijk onder een microscoop worden geïdentificeerd. Kweken van bloed of hersenvocht kunnen ook de aanwezigheid van de schimmel aantonen.

De behandeling

De behandeling bestaat uit stimulering van de aangedane gebieden door gebruik te maken van een unieke vorm van microstroom. Er treedt dan een verbeterde cel communicatie op waardoor de gebieden worden gestimuleerd tot herstel en regeneratie.

Een behandeling duurt 45 minuten en men heeft afhankelijk van de ernst meerdere behandelingen nodig.

Thuisbehandeling en huur apparatuur is mogelijk.