0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Bij mensen met dementie gaat het geestelijk functioneren doorgaans in de loop van een periode van 2 tot 10 jaar steeds verder achteruit. Een ziekte waarbij geheugen, denkvermogen, beoordelingsvermogen en leervermogen aangetast raken.
In Nederland hebben naar schatting 6,7 per 1000 mannen en 15,7 per 1000 vrouwen boven de 55 jaar dementie. Naarmate mensen ouder worden, veroorzaken veranderingen in de hersenen enige achteruitgang in het korte termijngeheugen en een vertraging in het leervermogen. Dementie is een ernstige achteruitgang van de geestelijke vermogens en één die met de tijd verergert. Mensen die normaal ouder worden, kunnen dingen op de verkeerde plaats neerleggen of details vergeten, maar mensen met dementie kunnen hele gebeurtenissen vergeten. Men heeft moeite met alledaagse taken, zoals autorijden, koken en het beheer van de financiën.
De meest voorkomende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer. Andere veelvoorkomende oorzaken zijn Lewy-body-dementie en beschadiging van hersenweefsel door CVA’s, die lijdt tot vasculaire dementie. Minder vaak voorkomende oorzaken zijn ziekte van Parkinson, infecties als aids en drugs- of alcoholmisbruik.

De behandeling

De hersenen worden voorzien van een verbeterde cel communicatie en worden gestimuleerd tot herstel en regeneratie. Dit doen we door gebruik te maken van een unieke vorm van microstroom.

Een behandeling duurt 45 minuten en men heeft afhankelijk van de ernst meerdere behandelingen nodig.