0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Diabetes mellitus (‘suikerziekte’) is een aandoening waarbij de bloedspiegels van glucose (een enkelvoudige suiker) abnormaal hoog zijn doordat het lichaam niet voldoende insuline afgeeft.

Insuline, een hormoon dat door de alvleesklier (pancreas) wordt afgegeven, reguleert de hoeveelheid glucose in het bloed. Wanneer iemand eet of drinkt, wordt het voedsel afgebroken tot glucose en andere stoffen die het lichaam nodig heeft om te kunnen functioneren. Glucose wordt in het bloed opgenomen en zet de alvleesklier aan tot de productie van insuline. Insuline zorgt ervoor dat glucose vanuit het bloed in de cellen kan komen. Binnen de cellen wordt glucose omgezet in energie, die ofwel direct wordt gebruikt ofwel wordt opgeslagen tot er weer energie nodig is.

Normaal variëren de bloedglucosespiegels gedurende de dag. Ze stijgen na een maaltijd en worden binnen circa 2 uur na de maaltijd weer normaal. Als de glucosespiegels in het bloed weer normaal zijn, neemt de insulineproductie af. Normaal houdt het lichaam de bloedglucosespiegel binnen vrij nauwe grenzen (ongeveer 4 tot 5,6 mmol/l). Als iemand grote hoeveelheden koolhydraten heeft genuttigd, kunnen de spiegels sterker stijgen. Mensen boven de 65 jaar hebben vaak iets hogere spiegels, vooral na de maaltijd.

Als het lichaam niet voldoende insuline produceert om glucose in de cellen te laten doordringen, zorgen de resulterende hoge bloedglucosespiegels en de te lage hoeveelheid glucose in de cellen samen voor de symptomen en complicaties van diabetes.

Typen

Type 1: bij type-1-diabetes (insulineafhankelijke diabetes) wordt meer dan 90% van de insuline producerende cellen van de alvleesklier definitief vernietigd. De alvleesklier produceert daardoor weinig of geen insuline. Bij slechts ongeveer 10% van alle mensen met diabetes is sprake van type-1-diabetes. Bij de meeste patiënten met type-1-diabetes ontstaat de aandoening voor het 30e levensjaar.

Type 2: bij type-2-diabetes (niet-insulineafhankelijke diabetes mellitus, NIADM) blijft de alvleesklier wel insuline produceren, soms zelfs in grotere hoeveelheden dan normaal. Het lichaam ontwikkelt echter weerstand tegen de effecten van insuline waardoor er onvoldoende insuline is om aan de behoeften van het lichaam te voldoen.

Symptomen

De symptomen van de twee vormen van diabetes lijken sterk op elkaar. De eerste symptomen van diabetes zijn gerelateerd aan de directe gevolgen van hoge bloedglucosespiegels. Wanneer de bloedglucosespiegel een waarde van 9 tot 10 mmol/l overschrijdt, komt er glucose in de urine terecht. Stijgt de bloedglucosespiegel nog verder, dan scheiden de nieren meer water af om de grote hoeveelheden glucose te verdunnen. Doordat de nieren te veel urine uitscheiden, urineren diabetespatiënten vaak en veel. Door dit overmatig urineren ontstaat abnormale dorst. Door overmatig verlies van calorieën via de urine treedt gewichtsverlies op. Ter compensatie heeft de patiënt vaak een abnormaal sterk hongergevoel. Andere symptomen zijn onscherp zien, duizeligheid, misselijkheid en verminderd uithoudingsvermogen bij lichamelijke inspanning.

De behandeling

De behandeling bestaat uit stimulering van het lichaam door gebruik te maken van een unieke vorm van microstroom. Er treedt dan een verbeterde cel communicatie op waardoor het lichaam (de pancreas) wordt gestimuleerd tot herstel en regeneratie.

Een behandeling duurt 45 minuten en men heeft afhankelijk van de ernst meerdere behandelingen nodig.

Thuisbehandeling en huur apparatuur is mogelijk.