0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Dwangneurose is een vorm van een geestelijke stoornis die wordt gekenmerkt door het optreden van hinderlijke dwangdenk-beelden die zich onweerstaanbaar aan de persoonlijkheid opdringen. Een neurose is een geestelijke stoornis, veroorzaakt door een onopgeloste, veelal onbewuste, uit de kindertijd of jeugd stammende emotionele conflictsituatie. Bij een dwangneurose uit zich deze innerlijke gevoelsstrijd in de vorm van gedragingen die voor de persoon onbedwingbaar lijken. Er wordt dwangmatig een activiteit uitgevoerd en de betrokkene kan die niet achterwege laten op straffe van een sterk onlustgevoel dat nauw verwant of gelijk is aan angst. Hij voert de dwanghandeling niet alleen tegen zijn wil uit maar deze valt ook buiten de gewoonten die gangbaar zijn in de maatschappelijke groep waartoe de lijder behoort.

Een dwanghandeling kan zijn: een stoornis in gewenst gedrag (bijvoorbeeld een overdadige wasdrang) maar ook een stoornis in het denken (bijvoorbeeld vloekdwang: na elke zin een vloek moeten lanceren, al of niet hoorbaar). Dwangverschijnselen kunnen in twee vormen optreden: op zichzelf staande en met andere (dwang)handelingen gecombineerde. De op zichzelf staande vorm is bijvoorbeeld die waarbij de patiënt altijd traptreden telt. terwijl er in andere situaties geen dwangverschijnselen aantoonbaar zijn. De andere vorm bestaat meestal uit een reeks kettingreacties: op de ene dwanghandeling volgt een andere en soms leidt dat tot uren durend ceremonieel. Ook bestaat er nog een vorm die niet wordt gekenmerkt door speciale verschijnselen, maar waarbij de patiënt wel alles wat hij doet dwangmatig precies uitvoert. Zo iemand maakt van zijn leven als het ware een eeuwigdurende stiptheidsactie.

Bronvermelding; www.menselijk-lichaam.com

De behandeling

De hersenen worden voorzien van een verbeterde cel communicatie en worden gestimuleerd tot herstel en regeneratie. Dit doen we door gebruik te maken van een unieke vorm van microstroom.

Een behandeling duurt 45 minuten en men heeft afhankelijk van de ernst meerdere behandelingen nodig.