0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Gastro-enteritis bestaat meestal uit lichte tot ernstige diarree die gepaard kan gaan met verlies van eetlust, misselijkheid, overgeven, krampen en een onaangenaam gevoel in de buik. Hoewel gastro-enteritis bij een gezonde volwassene meestal niet ernstig is en slechts een onaangenaam gevoel en ongemak veroorzaakt, kan het bij zeer zieke, zeer jonge en zeer oude mensen levensbedreigende uitdroging en een verstoring van de elektrolytenbalans veroorzaken.

Oorzaken kunnen zijn:
de micro-organismen die gastro-enteritis veroorzaken kunnen ook van mens op mens worden overgedragen, vooral als iemand met diarree niet goed zijn handen wast na een stoelgang. Wanneer men op onverwachte wijze verontreinigd water ingeslikt, bijvoorbeeld tijdens het zwemmen in een vijver die is verontreinigd door ontlasting van een dier of in een zwembad dat is verontreinigd door ontlasting van iemand anders.

De symptomen zijn:
verminderde eetlust, misselijkheid, braken, diarree en buikklachten. Gastro-enteritis kan groot ongemak geven. In ernstige gevallen kan de patiënt in een shock raken. Wereldwijd sterven jaarlijks naar schatting 3 tot 6 miljoen kinderen aan infectieuze gastro-enteritis.

De behandeling

De behandeling bestaat uit stimulering van het lichaam door gebruik te maken van een unieke vorm van microstroom. Er treedt dan een verbeterde cel communicatie op waardoor het lichaam (de pancreas) wordt gestimuleerd tot herstel en regeneratie.

Een behandeling duurt 45 minuten en men heeft afhankelijk van de ernst meerdere behandelingen nodig.

Thuisbehandeling en huur apparatuur is mogelijk.