0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Er is sprake van lage bloeddruk (hypotensie) als de bloeddruk laag genoeg is om symptomen te veroorzaken als duizeligheid en flauwvallen. Normaal gesproken houdt het lichaam de druk van het bloed in de slagaders binnen nauwe grenzen. Als de bloeddruk te laag is, krijgen niet alle delen van het lichaam voldoende bloed aangevoerd, waardoor cellen te weinig zuurstof en voedingsstoffen krijgen aangeleverd en hun afvalstoffen onvoldoende worden afgevoerd.

Er bestaan verschillende aandoeningen en geneesmiddelen die tot lage bloedruk kunnen leiden. Een hart infarct, een hartklepgebrek, een extreem snelle hartslag, een zeer trage hartslag, bacteriële infecties, uitdroging, bloedingen of nieraandoeningen.

Wanneer de bloeddruk te laag is, zijn de hersenen gewoonlijk het eerste orgaan dat slecht gaat functioneren. Mensen voelen zich dan duizelig of licht in het hoofd en sommige vallen zelfs flauw. Kortademigheid en pijn op de borst, maar ook gevoeliger voor infecties (koorts) en koude huid, handen en voeten komen voor.

De behandeling

Het lichaam wordt voorzien van een verbeterde cel communicatie en wordt gestimuleerd tot herstel en regeneratie. Dit doen we door gebruik te maken van een unieke vorm van microstroom.

Een behandeling duurt 45 minuten en men heeft afhankelijk van de ernst meerdere behandelingen nodig.