0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Een peptische zweer (ulcus pepticum) is een ronde of ovale zweer op de plaats waar het slijmvlies van de maag of twaalfvingerige darm door maagzuur en spijsverteringssappen is weggevreten.

De zweren dringen door in de bekleding van de maag of de twaalfvingerige darm (het eerste deel van de dunne darm).

De benaming die aan een specifieke zweer wordt gegeven, geeft de anatomische locatie aan of de omstandigheden waaronder de zweer is ontstaan. Ulcus duodeni komt voor in de twaalfvingerige darm (duodenum), de eerste paar centimeter van de dunne darm onder de maag, en is het meest voorkomende ulcus pepticum. Ulcus ventriculi (maagzweer), doorgaans in de kleine bocht van de maag, komt minder vaak voor. Als een deel van de maag operatief is verwijderd, kan zich een stomp ulcus voordoen op de plaats waar het overgebleven deel van de maag weer op de darm is aangesloten. Net als bij acute stressgastritis kan een stressulcus ontstaan door de stress van ernstige ziekte, brandwonden of trauma. Een stressulcus kan in de maag en de twaalfvingerige darm voorkomen.

Oorzaken

Bijna iedereen produceert maagzuur, maar slechts 10% van de mensen krijgt uiteindelijk een ulcus. De hoeveelheid maagzuur die mensen produceren, verschilt en het individuele patroon van zuurafscheiding blijft doorgaans het gehele leven ongewijzigd. Mensen die gewoonlijk veel zuur afscheiden, hebben een grotere kans peptische zweren te ontwikkelen dan mensen die minder zuur afscheiden. Er spelen echter naast de zuurafscheiding nog andere factoren een rol. De meeste mensen die veel zuur afscheiden, hebben namelijk nooit last van een ulcus en sommige mensen die weinig zuur afscheiden juist wel. Daarnaast komen maagzweren vaak voor bij ouderen, hoewel er naarmate men ouder wordt minder zuur wordt geproduceerd.

De twee oorzaken van peptische zweren die veruit het vaakst voorkomen, zijn infectie door de bacterie Helicobacter pylori en het gebruik van bepaalde geneesmiddelen.

Mensen die roken hebben meer kans op een peptische zweer dan mensen die niet roken en bij rokers genezen zweren langzamer. Hoewel psychische stress de productie van maagzuur kan doen toenemen, is er geen verband aangetroffen tussen psychische stress en peptische zweren.

Symptomen

De meeste zweren hebben de neiging te genezen en weer terug te keren. Hierdoor kan gedurende dagen of weken pijn optreden die vervolgens afneemt of verdwijnt. De symptomen kunnen variëren en zijn afhankelijk van de plaats van het ulcus en de leeftijd van het individu. Zo kan het zijn dat kinderen en ouderen niet de gebruikelijke symptomen of helemaal geen symptomen vertonen. In deze gevallen wordt het ulcus pas ontdekt als zich complicaties voordoen.

Slechts de helft van de mensen met ulcus duodeni heeft de typische symptomen: een zeurende, brandende en pijnlijke gevoeligheid, een leeg gevoel en honger. De pijn is continu aanwezig, licht tot matig van ernst en treedt meestal vlak onder het borstbeen op. Bij veel mensen met ulcus duodeni is de pijn meestal afwezig bij het ontwaken, maar komt deze tegen 12 uur ’s middags opzetten. De pijn is in het algemeen te verlichten door melk te drinken of door te eten en door zuurremmende middelen te slikken. De pijn komt meestal twee of drie uur later weer terug. Het is niet ongewoon dat iemand ’s nachts wakker wordt van de pijn.

De symptomen van een maagzweer, een stomp ulcus en een stress ulcus volgen, anders dan bij ulcus duodeni, geen vast patroon. Eten kan de pijn tijdelijk verlichten, maar dit kan soms ook juist pijn veroorzaken. De maagzweer veroorzaakt soms zwelling (oedeem) van de weefsels die naar de dunne darm leiden, waardoor voedsel minder gemakkelijk uit de maag naar de dunne darm kan bewegen. Deze afsluiting kan na het eten een opgeblazen gevoel, misselijkheid of braken veroorzaken.

De behandeling

De behandeling bestaat uit stimulering van het lichaam en speciaal ook de maagomgeving, door gebruik te maken van een unieke vorm van microstroom. Er treedt dan een verbeterde cel communicatie op waardoor het lichaam (de maag) wordt gestimuleerd tot herstel en regeneratie.

Een behandeling duurt 45 minuten en men heeft afhankelijk van de ernst meerdere behandelingen nodig.

Thuisbehandeling en huur apparatuur is mogelijk.