0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Herstel en activering van het zelfgenezend vermogen door Elektromagnetische energie.
De wetenschappers gaan er van uit dat iedere cel zijn specifieke trilling heeft. Wordt een orgaan of een deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek, dan is de trilling van die cel lager. De uitvinding van Lakhovsky, Tesla en Bergstresser zendt precies het gamma aan elektromagnetische energie uit dat past bij het menselijk of dierlijk energieveld. Alle cellen nemen exact die trillingen op die zij nodig hebben. Gezonde cellen worden versterkt en verstoorde cellen worden gestimuleerd om op de juiste frequentie te gaan werken.

Herstel en activering van cellen

Regeneratie is vervanging van beschadigde of verloren gegane cellen door gelijkwaardige, nieuwe cellen. Dit herstel of deze vervanging gebeurt op een volledig natuurlijke manier. Het lichaam is één geheel en wordt door ons dan ook als zodanig behandeld.

De werking

Elektromagnetische energie, bijvoorbeeld het licht dat we kunnen zien, omvat in één lichtbundel alle kleuren van het spectrum. Maar in elektromagnetische energie zit ook onzichtbaar licht, bijvoorbeeld röntgenstralen, microgolven, radiogolven en radar. Zichtbaar en onzichtbaar licht maken deel uit van hetzelfde spectrum, dat voortdurend op verschillende golflengtes tegelijk aan het trillen is. Virussen, schimmels en bacteriën die niet in het lichaam thuishoren kunnen niet tegen deze trillingen en worden vernietigd. Het immuunsysteem draagt zorg voor het afvoeren van afvalstoffen en het herstelt zich. Het is algemeen bekend dat stress, angst, verdriet, woede, slechte voeding, milieuvervuiling et cetera het immuunsysteem verzwakken. Elektromagnetische energie heeft een helend effect op het totale lichaam, waardoor de gezondheid toeneemt en pijn afneemt en helemaal verdwijnt.

De grote antennes waar de cliënt tussen zit zorgen voor de frequenties. Het met gas gevulde lampje werkt plaatselijk. Wanneer we het lampje op de binnenkant van de polsen plaatsen dan wordt de reiniging van het bloed gestimuleerd. Op de leverstreek ondersteunt het de werking van de lever en dit geldt voor alle organen. Het lampje wordt ook gebruikt voor de behandeling van pijnlijke plaatsen of ontstekingen.

Praktijk voor Natuurgeneeskunde Jan in 't Veld - banner-07

OPGELET!

De therapie met elektromagnetische energie is NIET geschikt voor mensen met een pacemaker.