0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

“DE KUNST VAN HET LEVEN”

De stand van de mondhoeken maakt het verschil tussen een gezicht met een glimlach of een treurig gezicht.

Wanneer uw energie aanwezig is, de prikkeloverdracht in orde is, uw systeem niet geblokkeerd wordt door giftige stoffen, en wanneer uw lichaam de juiste voeding tot zich krijgt, blijft als laatste de psyche over.

Fysieke, geestelijke, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar emoties en gedragspatronen te kijken.

Door u bewust te zijn van bepaalde belemmerende emoties en patronen die mogelijk uw helingsproces beïnvloeden, kunt u deze denk- en gedragspatronen veranderen.

Geestelijke gezondheid is meer dan de afwezigheid van psychische klachten. Het omvat ook emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden. Levenskunst kan gezien worden als het behoud van welbevinden ondanks het leed dat onvermijdelijk bij het leven hoort. Levenskunst is het vermogen ons te ontwikkelen in richtingen die we waardevol vinden. Dit in samenspel met de omgeving.

Om het leven, dat is de periode tussen geboorte en sterven, echt te beleven is een Kunst. Een kunst die u doet ervaren dat voorbij de moeilijkheden de mogelijkheden gloren. Leven vanuit uw essentie, leven vanuit wie u werkelijk bent. Dat vraagt om bewustwording.
Soms beseft u ineens, dat u in uw dagelijks patroon van leven, uw bestemming bent kwijtgeraakt.

De volgende beeldspraak geeft dit helder weer: het lichaam kunt u vergelijken met een taxi.
U kunt er op aarde een mooie tocht mee maken en aan het einde van de rit levert u de taxi weer in. De geest is de bestuurder van de taxi en op de achterbank van de taxi zit de passagier: de ziel. De ziel heeft als passagier bij het instappen aan de bestuurder -de geest- de bestemming opgegeven. Het probleem is echter dat de bestuurder heel vergeetachtig is. Sterker nog, de bestuurder weet eigenlijk niet eens meer dat er nog een passagier in zijn taxi aanwezig is. De begeleiding in levenskunst is er op gericht de bestuurder meer bewust te maken van de aanwezigheid van de passagier en de bestemming die hem is opgegeven.
Dit kan echter alleen plaats vinden als de taxi in goede staat is.

Met andere woorden; lichaam, geest en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.