0497 542 369 info@praktijkjanintveld.nl

Prikkeloverdracht is het tweede principe om in evenwicht met de natuur te leven.

Prikkeloverdracht komt tot stand door middel van uw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel fungeert als een soort telefoonverbinding tussen uw hersenen en de rest van uw lichaam. Signalen stromen van uw voeten naar uw hersenen en weer terug. Functioneert de verbinding niet goed dan worden de signalen niet goed doorgegeven. Sommige functies kunnen daardoor stagneren. Andersom is het zenuwstelsel niet in staat om aan uw hersenen door te geven dat er ergens in uw lichaam een verstoring aanwezig is.

Een voorbeeld van een geblokkeerde prikkeloverdracht is een slapende voet. Dat kent u wel, geen gevoel meer hebben in uw voet, even kunt u er zelfs niet meer op staan.

Ook onze lichaamscellen communiceren met elkaar. Ze zijn te vergelijken met kleine radiozenders en ontvangers. Elke cel ontvangt informatie van een andere cel. Op deze manier houden cellen elkaar over en weer aan de praat. Zolang deze informatie-uitwisseling in ons lichaam niet wordt verstoord, functioneren wij goed, voelen ons prettig en noemen dat ‘gezondheid’.

Wanneer deze gezondheid wordt verstoord, ‘begrijpen’ cellen elkaar niet meer en ontstaan er misverstanden die overgaan in ‘ruzies’. Kortom de onderlinge harmonie in het lichaam wordt verbroken. Er is ruis op de lijn, net als bij een slecht afgestelde radio. Deze ruis hindert de celademhaling, het ondermijnt ons immuunsysteem. Dat betekent stress voor lichaam en geest. De eigen herstelkracht van het lichaam wordt hierdoor aangetast.

Wanneer deze signalen verstoord zijn kunnen de hersenen niet ontvangen en doorgeven dat er ergens giftige stoffen of te weinig gezonde voedingsstoffen aanwezig zijn.